طرح انتخاب شده‌ :
قیمت:تومان
قیمت:تومان
کد ورود قبلی:
در صورتی که از قبل کد ورودی داشته‌اید مستقل از اینکه کد ورود شما هنوز معتبر بوده یا منقضی شده است آن را وارد نمایید. در این صورت به جای کد جدید کد قبلی شما مجددا فعال خواهد و اعتبار خریداری شده به اعتبار قبلی اضافه می‌گردد. به عنوان مثال اگر از کد قبلی تنها ۱٫۰۰۰ کلمه باقی‌مانده است با خرید اعتبار ۱۰٫۰۰۰ کلمه اعتبار جدید شما ۱۱٫۰۰۰ کلمه خواهد بود. در صورتی که طرح قبلی شما ماهانه بوده و اکنون طرح کلمه‌محور خریداری کنید ابتدا از اعتبار زمانی شما کاسته شده و سپس می‌توانید از اعتبار کلمه‌ای خود استفاده کنید. در عین حال اگر چند اعتبار ماهانه خریداری کنید اعتبار زمانی شما برابر با مجموع زمان خریداری شده خواهد بود.
کد تخفیف:
اگر کد تخفیف دارید آن را وارد نمایید.
صورت‌حساب
هزینه طرح
تومان
تخفیف
تومان

مجموع
تومان
مالیات ارزش افزوده
تومان

--- تومان
پرداخت
در حال انتقال به صفحه بانک لطفا صبر کنید ...